มีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่? มารู้จักกับภาวะโลหิตจาง รู้ก่อน ตรวจก่อน!!

บทความโดย พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผ.อ.กองแพทย์ สสน.นทพ. โลหิตจาง หรือ ภาวะเลือดจาง  ( Anemia or Anaemia) เป็นการลดลงของจำนวนเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ หรือปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดน้อยกว่าปกติ  อาการที่สามารถสังเกตได้ เช่น ผิวหนังซีด ตาเหลือง อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ

Read more

ยาสเตียรอยด์(Steroid) ให้คุณหรือโทษ?

มารู้จักกับยาสเตียรอยด์(steroids) เรียบเรียงโดย พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผอ.กองแพทย์ สสน.นทพ. หลายๆคนคงรู้จักสเตียรอยด์จากเครื่องสำอาง หรือบางคนรู้จักจากยาที่รับประทานเพื่อบรรเทารักษาโรค ซึ่งยากลุ่มนี้นั้นมีหลากหลายประเภท ถ้าใช้ตามกำหนดภายใต้การดูแลของแพทย์ก็จะเกิดคุณประโยชน์ แต่ในผู้ป่วยบางรายมักไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งหรือใช้ยาโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดอาการข้างเคียงของยาได้ อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เกิดได้ทั้งรูปแบบยาทาและยารูปแบบรับประทาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ มารู้จักกับยา Steroid

Read more

ความเครียดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

ความเครียดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร โดย พ.อ.นพ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผอ.กองแพทย์ สสน.นทพ.           ความเครียด เป็นสิ่งหนึ่งที่ร่างกายตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เรามีการตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆที่เข้ามา กระทบร่างกายทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่งทุกเวลา อาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอก

Read more

ความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ และ 10 พฤติกรรม ที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

เนื่องจากช่วงนี้ใกล้เข้าฤดูหนาว ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคหวัด หรือผู้ป่วยที่มารักษาด้วยอาการเจ็บคอเป็นจำนวนมาก ในหลายๆครั้งผู้ป่วยมักเข้าใจว่าการรักษาโรคหวัดนั้นต้องใช้แต่ยาปฏิชีวนะเท่านั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในโรคหวัด หรืออาการเจ็บคอที่ผู้ป่วยเป็น โดยในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2559 ทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดสื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและพฤติกรรมที่อาจทำให้เชื้อดื้อยา ข้อมูลจาก : ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

ก่อนจะไม่มียาใช้

ในยุคสมัยที่ความสะดวกเพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการเข้าถึงระบบสุขภาพมากขึ้น การใช้ยาที่สามารถใช้ได้ง่ายขึ้น เกิดการใช้ยาที่พร่ำเพรื่อ ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆต่อระบบสาธารสุขโดยรวม โดยเฉพาะปัญหาดื้อยา A : ดื้อยา!! แล้วทำไมหละ B : ก็ไม่มียาใช้ไง A : ยามีเยอะแยะ จะไม่มีใช้ได้ไง หลายคนคงคิดแบบนี้ การดื้อยา

Read more

Our visitor

013233