ยาสเตียรอยด์(Steroid) ให้คุณหรือโทษ?

มารู้จักกับยาสเตียรอยด์(steroids) เรียบเรียงโดย พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผอ.กองแพทย์ สสน.นทพ. หลายๆคนคงรู้จักสเตียรอยด์จากเครื่องสำอาง หรือบางคนรู้จักจากยาที่รับประทานเพื่อบรรเทารักษาโรค ซึ่งยากลุ่มนี้นั้นมีหลากหลายประเภท ถ้าใช้ตามกำหนดภายใต้การดูแลของแพทย์ก็จะเกิดคุณประโยชน์ แต่ในผู้ป่วยบางรายมักไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งหรือใช้ยาโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดอาการข้างเคียงของยาได้ อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เกิดได้ทั้งรูปแบบยาทาและยารูปแบบรับประทาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ มารู้จักกับยา Steroid

Read more