เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ.๖๗ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.

S__7553085_0 S__7553079_0 S__7553067_0 S__7553066_0 S__7553065_0 S__7553057_0 S__7553062_0

ออกปฏิบัติงานกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการตรวจวัดสายตา พร้อมแจกแว่นสายตา
แก่ประชาชนประชาชนทั่วไป ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค จว.ก.จ.
โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๒๙๗ คน (แยกโรคได้ ๕๘๒ ราย) และบริการแว่นตาสายตายาว
นวน ๔๐๐ คน รวมทั้งได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับชุมชนโรคที่พบมาก ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑.โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.โรคระบบประสาท
๓.โรคผิวหนัง

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

012998