ตัวอย่าง

 

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมป้องกัน ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด – ๑๙ ให้กับทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. ที่กลับจากการปล่อยพักบ้าน จำนวน ๒๒ นาย ด้วยชุดตรวจ Rapid Test Wondfo เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙ ผลการตรวจเป็นลบไม่พบการติดเชื้อทุกนาย

https://youtu.be/oYKDbbeq0tA?si=ayU741KzdjEZ3Rgk

 

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

012547