กองแพทย์ สนับสนุนการฝึกอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ณ ศปภอ.ทบ.

31 พค.61 กองแพทย์ สสน.นทพ.ให้การสนับสนุนศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(ศปภอ.ทบ.) โดยจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้รับเกียรติจาก ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ 📍วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพล ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ความรู้ขยายผลภายในหน่วย โดยมีกำหนดการการฝึกอบรม จำนวน ๑

Read more

กองแพทย์ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ภายในรถambulance

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค. ๖๐ กองแพทย์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (BLS) ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกองแพทย์ สสน.นทพ. โดยช่วงเช้า เป็นการบรรยายการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในรถ ambulance และสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดยบริษัท

Read more