ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกดูแลประชาชน จังหวัดหนองคาย

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(ชุดใหญ่) ครั้งที่ 8/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตายาวแก่ประชาชน ในพื้นที่ สนภ.2 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประชาชนส่วนหนึ่งเป็นผู้ยากไร้ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดีจาก นพค.25 สนภ.2 นทพ.

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครพนม

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๒๐ ธ.ค. ๕๙ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร (ขนาดใหญ่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน นพค.๒๑ และ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป  ได้แก่

Read more