ชุดแพทย์เคลื่อนที่ นทพ. ออกชุดแพทย์ในงานพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จว.ส.พ.

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ นทพ. ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนทั่วไป ออกปฏิบัติหน้าที่ วัดเขาตะเภาทอง (ศรีสุวรรณเขตชัยขันติ) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จว.ส.พ. โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน

Read more

Our visitor

012546