ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม และตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ณ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ

Read more

กองแพทย์ฯร่วมกับทีมจิตอาสา ดูแลประชาชนที่มารอถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดดอนเมือง

๒๖ ต.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. จัดชุดแพทย์ออกสนับสนุนทีมจิตอาสางานแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช ณ บริเวณจุดถวายดอกไม้จันทน์ วัดดอนเมือง บริเวณงานมีประชาชนจำนวนมากที่รอถวายดอกไม้จันทน์ แม้อากาศจะร้อนและต้องรอเป็นเวลานาน แต่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประชาชนทุกคนต่างรออย่างไม่ย่อท้อ ชุดแพทย์และจิตอาสาทุกคนทำหน้าที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย คอยช่วยเหลือดูแลอาการเจ็บป่วย ปฐมพยาบาลผู้ที่มายืนรอถวายดอกไม้จันทน์ โดยมี พ.อ.

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ส.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ

Read more

กองแพทย์ จัดชุดแพทย์ออกบริการประชาชน จ.บุรีรัมย์

ช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๔ ก.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร(ขนาดใหญ่) ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น การตรวจและรักษาทางทันตกรรม และการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนทั่วไป กองแพทย์ฯได้ตั้งหน่วยในพื้นที่ อ.นางรอง

Read more

กองแพทย์ฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารในพื้นที่จังหวัดระนอง

ระหว่างวันที่ ๒๐ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เป้าหมายดังนี้ ๑.บ.รังแตน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี ๒.บ.หาดจิก ต.ปากจั่น

Read more

กองแพทย์ฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๓ ม.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร(ขนาดใหญ่) ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น การตรวจและรักษาทางทันตกรรม และการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนทั่วไป กองแพทย์ฯได้ตั้งหน่วยให้บริการ ๕

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ๕ ชุมชนในจังหวัดตราดและจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๘ พ.ย. ๕๙ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร (ขนาดใหญ่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป  ได้แก่ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การให้บริการทันตกรรม

Read more

ชุดแพทย์ กองบัญชาการกองทัพไทย (โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.) ยังคงออกให้บริการดูแลประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย. ๕๙ ชุดแพทย์ กองบัญชาการกองทัพไทย (โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง ในวันนี้ประชาชนทุกเพศทุกวัยยังคงหลั่งไหลมาถวายสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมาก

Read more

Our visitor

012998