ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม และตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ณ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ

Read more

ชุดแพทย์นักรบสีน้ำเงิน ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอุบลฯ

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. กิจกรรมจิตอาสาและพิธีทอดกฐิน นทพ. ประจำปี ๒๕๖๓

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ นทพ. ออกชุดแพทย์ในงานพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จว.ส.พ.

Read more

บริจาคเลือด โครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ”

25 เม.ย. 61 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยียม การบริจาคโลหิต ซึ่งกองแพทย์ สสน.นทพ. ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 3/61 ตามโครงการ

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารงานประจำปี วัดศรีมหาโพธิ์

วันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม ในงานประจำปีของ วัดศรีมหาโพธิ์ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีผู้รับบริการทั้งหมด 109 คน โดยรับบริการตรวจรักษาโรค จำนวน

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ ม.ค. ๖๑ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.(จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด แพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น งานบริการทางทันตกรรม การจ่ายยาและให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลด้านสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยมี

Read more

ชุดแพทย์ สนับสนุนภารกิจ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการ

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๑ กองแพทย์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารสนับสนุนการตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยโดย พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ อาคารสวัสดิการ ลาดปลาเค้า

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชน ณ วัดเขาชี จ.พิษณุโลก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ  ชุดแพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น งานบริการทางทันตกรรม การจ่ายยาและให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลด้านสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยมี น.ท. นรินทร์

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ พ.ย. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ.(จังหวัดกาญจนบุรี) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย แพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น งานบริการทางทันตกรรม การจ่ายยาและให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลด้านสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยมี

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ณ อาคารสวัสดิการทุ่งสีกัน๔

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พ.ย. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ณ สำนักงานอาคารสวัสดิการทุ่งสีกัน๔  โดยมี น.ท. ทวีสิน ธีระธนานนท์ ร.น. เป็นหัวหน้าชุดแพทย์ฯ

Read more

Our visitor

012546