ชุดแพทย์ นทพ. ในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาต้นแบบโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดอยู่ดีเจริญธรรม(ออเงิน) แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

Read more

กิจกรรม “ลดอ้วน ลดพุง”

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับเกียรติจาก พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ.เป็นประธานพิธีปิด กิจกรรม “ลดอ้วน ลดพุง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่จังหวัดระนอง

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(ชุดใหญ่) ครั้งที่ 4/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตายาวแก่ประชาชน ในพื้นที่ สนภ.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประชาชนส่วนหนึ่งเป็นผู้ยากไร้ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดีจาก นพค.46 สนภ.4 นทพ.

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารงานประจำปี วัดศรีมหาโพธิ์

วันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม ในงานประจำปีของ วัดศรีมหาโพธิ์ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีผู้รับบริการทั้งหมด 109 คน โดยรับบริการตรวจรักษาโรค จำนวน

Read more

ชุดแพทย์ cobra gold 18

วันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ (CG18) Site 2 ออกปฏิบัติงาน ณ รร.บ้านปั้นหม้อ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี มีผู้รับบริการตรวจรักษาโรค จำนวน

Read more

อบรมความรู้วิชาการ เรื่องการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ น. กองแพทย์ร่วมกับบริษัท MSD จัดอบรมวิชาการในหัวข้อ Modem management of T2D : The role of

Read more

สัมมนาสายแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑

กองแพทย์ สสน.นทพ. จัดสัมมนาบุคลากรสายแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย แหลมแท่น จ.ชลบุรี ในปีนี้ได้เชิญทีมงานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มาบรรยายและจัดกิจกรรมในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic life

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ ม.ค. ๖๑ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.(จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด แพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น งานบริการทางทันตกรรม การจ่ายยาและให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลด้านสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยมี

Read more

ตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจำเดือน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญศิริ

วันที่ ๗ ก.พ. ๖๑ กองแพทย์ สสน.นทพ. จัดแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจริญศิริ โดยมี ร.อ. เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ เป็นแพทย์ผู้ตรวจ

Read more

ชุดแพทย์ สนับสนุนภารกิจ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการ

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๑ กองแพทย์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารสนับสนุนการตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยโดย พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ อาคารสวัสดิการ ลาดปลาเค้า

Read more