โครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ ๒๗ -๒๘ ส.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.ท. กิตติพงศ์ กาญจนาคม เสธ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบเจาะลึกถึงระดับ ดีเอ็นเอ ของเชื้อไวรัส (HPV DNA TEST) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกตรวจคัดกรองฯ ให้กับกำลังพลและครอบครัว มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรอง จำนวน ๑๘๘ ราย รับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV จำนวน ๓๑ คน และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ จำนวน ๑๑,๐๓๐ บาท

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

012546