ติดต่อเรา

Center map

กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กองแพทย์ สสน.นทพ.)

559 หมู่ 3 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรติดต่อ 02 565 8316

เวลาให้บริการ 8.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.

 

Our visitor

013235