ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กำลังพล นทพ.

วันที่ ๘ ส.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. โดยแผนกเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่กำลังพลสุภาพสตรี นทพ. จำนวน ๑๑๒ ราย

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

013234