ชุดแพทย์เคลื่อนที่ นทพ. ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนทั่วไป ออกปฏิบัติหน้าที่ วัดเขาตะเภาทอง (ศรีสุวรรณเขตชัยขันติ) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จว.ส.พ. โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๒๑๑ คน (แยกโรคได้ ๓๕๕ ราย) โรคที่พบมาก ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑.โรคระบบทางเดินหายใจ
๒.โรคระบบทางเดินอาหาร
๓.โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

012547