ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม และตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ณ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
จำนวน ๓๐๕ คน รับการรักษาด้านทันตกรรม จำนวน ๗๐ คน และรับมอบแว่นสายตายาว จำนวน ๓๕๐ อัน โดยมี น.ท. นรินทร์ บุบผาสุวรรณ เป็นหัวหน้าชุดแพทย์

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

012546