ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกดูแลประชาชน จังหวัดหนองคาย

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(ชุดใหญ่) ครั้งที่ 8/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตายาวแก่ประชาชน ในพื้นที่ สนภ.2 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประชาชนส่วนหนึ่งเป็นผู้ยากไร้ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดีจาก นพค.25 สนภ.2 นทพ.
📍อ. 12 มิ.ย.61 ณ อบต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 379 คน (แยกโรคได้ 665 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 76 คน และแจกแว่นสายตายาว 389 คน
📍พ. 13 มิ.ย.61 ณ อบต.พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 651 คน (แยกโรคได้ 939 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 93 คน และแจกแว่นสายตายาว 464 คน
📍พฤ. 14 มิ.ย.61 ณ อบต.พานพร้าว ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 967 คน (แยกโรคได้ 1356 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 94 คน และแจกแว่นสายตายาว 326 คน
📍ศ. 15 มิ.ย.61 ณ อบต.บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 951 คน (แยกโรคได้ 1552 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 123 คน และแจกแว่นสายตายาว 321 คน

 

Leave a Reply

2 Comments on "ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกดูแลประชาชน จังหวัดหนองคาย"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
RSEO
Guest

ช่วยเหลือต่อไปนะคะ ทำดีมากค่ะ

RSEO
Guest

ทำดีมากค่ะ

Our visitor

004988