ชุดแพทย์นักรบสีน้ำเงิน ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอุบลฯ

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. กิจกรรมจิตอาสาและพิธีทอดกฐิน นทพ. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธาน ณ วัดทุ่งเศษฐี ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.ว.อ.บ. มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๑๖๗ คน (แยกโรคได้ ๔๕๑ ราย) และให้บริการแว่นสายตายาว จำนวน ๒๐๐ คน
โรคที่พบมาก ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑.โรคระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
๒.โรคผิวหนัง
๓.โรคระบบทางเดินหายใจ
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท. โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีทอดกฐิน นทพ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทุ่งเศรษฐี ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อ.บ. มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๑๖๗ คน และรับแว่นสายตายาว จำนวน ๒๐๐ คน

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

012547