ชุดแพทย์นักรบสีน้ำเงิน ออกตรวจโรคเบื้องต้นให้ประชาชนจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ขนาดใหญ่) ครั้งที่ ๒/๖๔ สนับสนุน นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการทางทันตกรรม และให้บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชน ณ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จว.หนองคาย โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๓๑๗ คน รับบริการด้านทันตกรรม จำนวน ๘๙ คน และรับมอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐๐ อัน  โรคที่พบมาก ๓ อันดับแรก คือ ๑. โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  ๒. โรคระบบทางเดินหายใจ  ๓. โรคผิวหนัง

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

011813