กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาถูก “ธงน้ำเงิน”

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาถูก “ธงน้ำเงิน” ประจำเดือน คัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ณ บก.ทท.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

013234