กองแพทย์ร่วมฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ ๗, ๑๔, ๒๑ และ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับสถานพยาบาลให้กับกำลังพล กองแพทย์ สสน.นทพ. จำนวน ๔๐ นาย เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง การดับเพลิงเชิงคุณภาพ, การบูรณาการทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่ออพยพหนีไฟ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและเครื่องช่วยฝึกจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA) สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย (APFA), ศฝภ.นทพ. และ ศบภ.สสน.นทพ.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

012546