มีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่? มารู้จักกับภาวะโลหิตจาง รู้ก่อน ตรวจก่อน!!

บทความโดย พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผ.อ.กองแพทย์ สสน.นทพ. โลหิตจาง หรือ ภาวะเลือดจาง  ( Anemia or Anaemia) เป็นการลดลงของจำนวนเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ หรือปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดน้อยกว่าปกติ  อาการที่สามารถสังเกตได้ เช่น ผิวหนังซีด ตาเหลือง อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ

Read more