ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกหน่วยสนับสนุน นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. (จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ในพื้นที่ดังนี้ ๑.) อบต.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง

Read more

กองแพทย์ฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารในพื้นที่จังหวัดระนอง

ระหว่างวันที่ ๒๐ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เป้าหมายดังนี้ ๑.บ.รังแตน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี ๒.บ.หาดจิก ต.ปากจั่น

Read more

กองแพทย์ สสน.นทพ. ออกตรวจสุขภาพเด็กเล็ก

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ.ออกตรวจสุขภาพเด็กเล็ก ณ ศูนย์เด็กเล็กอาคารสวัสดิการ ลาดปลาเค้า

Read more

กองแพทย์ ร่วมกับ สสน.นทพ. ตั้งจุดให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ในพื้นที่ส่วนกลาง

กองแพทย์ฯ ออกให้บริการดูแลประชาชนร่วมกับสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สสน.นทพ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ( ๒๙ ธ.ค. ๕๙ – ๔ ม.ค. ๖๐) ในเขตพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งจุดให้บริการ ณ บริเวณใต้สะพานต่างระดับคลองหลวง(ขาเข้ากรุงเทพฯ) ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ๕ ชุมชนในจังหวัดตราดและจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๘ พ.ย. ๕๙ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร (ขนาดใหญ่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป  ได้แก่ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การให้บริการทันตกรรม

Read more

มีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่? มารู้จักกับภาวะโลหิตจาง รู้ก่อน ตรวจก่อน!!

บทความโดย พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผ.อ.กองแพทย์ สสน.นทพ. โลหิตจาง หรือ ภาวะเลือดจาง  ( Anemia or Anaemia) เป็นการลดลงของจำนวนเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ หรือปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดน้อยกว่าปกติ  อาการที่สามารถสังเกตได้ เช่น ผิวหนังซีด ตาเหลือง อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ

Read more

ยาสเตียรอยด์(Steroid) ให้คุณหรือโทษ?

มารู้จักกับยาสเตียรอยด์(steroids) เรียบเรียงโดย พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผอ.กองแพทย์ สสน.นทพ. หลายๆคนคงรู้จักสเตียรอยด์จากเครื่องสำอาง หรือบางคนรู้จักจากยาที่รับประทานเพื่อบรรเทารักษาโรค ซึ่งยากลุ่มนี้นั้นมีหลากหลายประเภท ถ้าใช้ตามกำหนดภายใต้การดูแลของแพทย์ก็จะเกิดคุณประโยชน์ แต่ในผู้ป่วยบางรายมักไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งหรือใช้ยาโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดอาการข้างเคียงของยาได้ อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เกิดได้ทั้งรูปแบบยาทาและยารูปแบบรับประทาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ มารู้จักกับยา Steroid

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ ณ อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย(ทุ่นสีกัน1)

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 59 กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ ณ อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย (ทุ่งสีกัน 1) โดยมี พ.ท.หญิงณัฐฐา ไร่ทิม เป็นหัวหน้าชุด

Read more