ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ส.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ

Read more