หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ๕ ชุมชนในจังหวัดตราดและจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๘ พ.ย. ๕๙ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร (ขนาดใหญ่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป  ได้แก่ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การให้บริการทันตกรรม การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ ในพื้นที่ ๕ ชุมชน คือ ๑.ชุมชน ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จว.ตราด ๒.ชุมชน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จว.ตราด ๓.ชุมชน ต.ตะกาง อ.เมือง จว.ตราด ๔.ชุมชน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ๕.ชุมชน ต.บ่อ อ.ขลุง จว.จันทบุรี โดยมี น.ท.หญิง นงลักษณ์ ปัญญาศิริกุลชัย ร.น. เป็นหัวหน้าชุดแพทย์

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar