หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครพนม

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๒๐ ธ.ค. ๕๙ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร (ขนาดใหญ่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน นพค.๒๑ และ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป  ได้แก่ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การให้บริการทันตกรรม การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ ใน ๓ พื้นที่ของจังหวัดหนองคายและนครพนม ได้แก่ ๑.อบต.บ้านโนนสะอาด อ.รัตนวาปี จว.หนองคาย ๒.อบต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จว.นครพนม ๓.อบต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จว.นครพนม มี น.ต. ธนิตพงศ์ เมธีพิสิษฐ์ และ ร.ท.หญิง จิดาภา อาภรณ์พัฒนพงศ์ เป็นแพทย์ผู้ตรวจ โดยมี น.อ.หญิง บังอร แหลมทอง เป็นหัวหน้าชุดแพทย์

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

002707