พิธีเปิดการให้บริการทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัด

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัด ณ ห้องกายภาพบำบัด กองแพทย์ สสน.นทพ. เพื่อดำเนินการให้บริการแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ ออฟฟิศซินโดรม ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเสื่อม และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

010092