ผอ.กองแพทย์ บรรยายให้ความรู้ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้บรรยายให้ความรู้  เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ให้กับทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. ให้ทราบถึงสาเหตุ วิธีการติดเชื้อ และการเฝ้าระวังเชื้อ รวมทั้งเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ๒ เมตร การทำความสะอาดป้องกันเชื้อโรค Covid-19 และแนะนำวิธีป้องกันโรคที่พบมากในทหารกองประจำการ เช่น โรคผิวหนัง ไข้หวัด ตาแดง อีกทั้งการบาดเจ็บจากการฝึก

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

010889