ชุดแพทย์ ออกพื้นที่สนับสนุนดูแลสุขภาพกำลังพล อาคารสวัสดิการ บก.ทท.

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(กทม.) ครั้งที่ 10/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม พื้นที่ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (ประชาชื่น)
📍เสาร์ 19 พ.ค.61ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 78 คน (แยกโรคได้ 281 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 19 คน

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar