ชุดแพทย์ กองบัญชาการกองทัพไทย (โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.) ยังคงออกให้บริการดูแลประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย. ๕๙ ชุดแพทย์ กองบัญชาการกองทัพไทย (โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง ในวันนี้ประชาชนทุกเพศทุกวัยยังคงหลั่งไหลมาถวายสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

1 Comment on "ชุดแพทย์ กองบัญชาการกองทัพไทย (โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.) ยังคงออกให้บริการดูแลประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Jaoyingbewitch
Guest

ถ้ามองตามภารกิจ เป็นลักษณะงานที่ไปช่วยดูแลประชาชน
แต่ถ้ามองตามใจในขณะที่ไปปฏิบัติงาน ภาพของประชาชนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี อดทน มุ่งมั่น ช่วยเหลือให้กำลังใจนั้น เป็นยาชูกำลังต่อเติมเสริมแรงใจให้ชุดแพทย์อย่างดีเยี่ยม

ปลื้มปริ่มทีได้มอง ยิ้มจากหัวใจ

ขอบคุณความรัก