ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ณ วัดปทุมทอง

23 พ.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร สนับสนุน กิจกรรมของ ชด.ทหาร ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ณ วัดปทุมทอง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยให้บริการแก่ประชาชนในการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 105 คน และบริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตา จำนวน 200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและมีความชื่นชมในการปฏิบัติงานของทหาร
📍พุธ 23 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร บรรเทาสาธารณภัย ณ วัดปทุมทอง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 105 คน (แยกโรคได้ 265 ราย) บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตายาวแก่ประชาชน 200 คน

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar