ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(ชุดใหญ่) ครั้งที่ 6/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตายาวแก่ประชาชน ในพื้นที่ สนภ.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดีจาก นพค.43 สนภ.4 นทพ.
📍เสาร์ 21 เม.ย.61 ณ อบต.ทับช้าง ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 460 คน (แยกโรคได้ 693 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 83 คน และแจกแว่นสายตายาว 300 คน
📍อาทิตย์ 22 เม.ย.61 ณ อบต.สะท้อน ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 500 คน (แยกโรคได้ 539 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 40 คน และแจกแว่นสายตายาว 302 คน
📍จันทร์ 23 เม.ย.61 ณ อบต.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1351 คน (แยกโรคได้ 2660 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 23 คน และแจกแว่นสายตายาว 410 คน
📍อังคาร 24 เม.ย.61 ณ โรงเรียนวัดประชาสรรค์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1080 คน (แยกโรคได้ 1598 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 36 คน และแจกแว่นสายตายาว 250 คน
📍พุธ 25 เม.ย.61 ณ อบต.เขาวัดกะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 450 คน (แยกโรคได้ 716 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 20 คน และแจกแว่นสายตายาว 120 คน
📍พฤหัสบดี 26 เม.ย.61 ณ สำนักสงฆ์อุทกการาม อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป. 432 คน (แยกโรคได้ 701 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 20 คน และแจกแว่นสายตายาว 118 คน

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

001990