ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.ออกดูแลชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูล

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(ชุดใหญ่) ครั้งที่ 5/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตายาวแก่ประชาชน ในพื้นที่ สนภ.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประชาชนส่วนหนึ่งเป็นผู้ยากไร้ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดีจาก นพค.45 สนภ.4 นทพ.

📍พ. 21 มี.ค.61 ณ อบต.อุไดเจริญ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 201 คน (แยกโรคได้ 345 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 116 คน และแจกแว่นสายตายาว 300 คน

📍พฤ. 22 มี.ค.61 ณ อบต.อุไดเจริญ หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 230 คน (แยกโรคได้ 523 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 71 คน และแจกแว่นสายตายาว 300 คน

📍ศ. 23  มี.ค.61 ณ อบต.อุไดเจริญ หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 9  ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 293 คน (แยกโรคได้ 590 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 105 คน และแจกแว่นสายตายาว 300 คน

📍ส. 24 มี.ค.61 ณ มัสยิดญะมาอะตุลอิสลาม หมู่ 1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 338 คน (แยกโรคได้ 465 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 156 คน และแจกแว่นสายตายาว 300 คน

📍อาทิตย์ 25 มี.ค.61 ณ  บ้านควนล่อน หมู่ 3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 375 คน (แยกโรคได้ 563 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 93 คน และแจกแว่นสายตายาว 300 คน

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar