ความเครียดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

ความเครียดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร โดย พ.อ.นพ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผอ.กองแพทย์ สสน.นทพ.
          ความเครียด เป็นสิ่งหนึ่งที่ร่างกายตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เรามีการตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆที่เข้ามา กระทบร่างกายทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่งทุกเวลา อาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น การย้ายบ้าน การเปลี่ยนงาน ความเจ็บป่วย การหย่าร้าง ภาวะว่างงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว หรืออาจจะเกิดจากภายในผู้ป่วยเอง เช่น ความต้องการเรียนดี ความต้องการเป็นหนึ่งหรือความเจ็บป่วยของร่างกาย

โดยความเครียดสามารถแบ่งได้หลักๆ 2 ประเภท คือ ความเครียดฉับพลัน และความเครียดเรื้อรัง
ความเครียดนั้นทำได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายได้ 3 ด้าน คือ
1.ด้านร่างกาย
2.ด้านจิตใจและอารมณ์
3.ด้านพฤติกรรม
การควบคุมหรือลดความเครียดให้ได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ซึ่งสามารถกำจัดหรือลดความเครียดได้หลายวิธีเช่น การฝึกคิดในแง่บวกหรือมองโลกในเชิงบวก  การปรึกษาแพทย์หากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ความเครียดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

“ความเครียด” จัดการได้…..ไม่ยาก

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar