ความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ และ 10 พฤติกรรม ที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

เนื่องจากช่วงนี้ใกล้เข้าฤดูหนาว ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคหวัด หรือผู้ป่วยที่มารักษาด้วยอาการเจ็บคอเป็นจำนวนมาก ในหลายๆครั้งผู้ป่วยมักเข้าใจว่าการรักษาโรคหวัดนั้นต้องใช้แต่ยาปฏิชีวนะเท่านั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในโรคหวัด หรืออาการเจ็บคอที่ผู้ป่วยเป็น โดยในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2559 ทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดสื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและพฤติกรรมที่อาจทำให้เชื้อดื้อยา
ข้อมูลจาก : ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar