ครบรอบ ๒๗ ปี วันสถาปนากองแพทย์ สสน.นทพ.

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๑ พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผอ.กองแพทย์ฯ และคณะหัวหน้าแผนก ร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำ นทพ. ,พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ , รูปหล่อจอมพลสฤษดิ์ฯ ,สักการะพระพรหม และไหว้ศาลตายาย เนื่องในวันครบรอบ ๒๗ ปี วันสถาปนากองแพทย์ สสน.นทพ. หลังจากนั้นได้ร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมกองแพทย์(อาคารใหม่) ชั้น ๒ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ และคณะผอ.กอง นขต.สสน.นทพ. เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่กองแพทย์อีกด้วย โดยมี พล.อ.โสภณ ก้อนแก้ว เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar