ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “น้อมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาเจ้าสภากาชาดไทย” ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ สทพ. นทพ.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar