ก่อนจะไม่มียาใช้

ABO

ในยุคสมัยที่ความสะดวกเพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการเข้าถึงระบบสุขภาพมากขึ้น การใช้ยาที่สามารถใช้ได้ง่ายขึ้น เกิดการใช้ยาที่พร่ำเพรื่อ ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆต่อระบบสาธารสุขโดยรวม โดยเฉพาะปัญหาดื้อยา
A : ดื้อยา!! แล้วทำไมหละ
B : ก็ไม่มียาใช้ไง
A : ยามีเยอะแยะ จะไม่มีใช้ได้ไง
หลายคนคงคิดแบบนี้
การดื้อยา คืออะไร
การกินยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อกระตุ้นให้เชื้อแบคทีเรียกลายเชื้อพันธุ์เป็นเชื้อดื้อยา ต้องเปลื่ยนไปใช้ปฏิชีวนะที่ใหม่ขึ้น แพงขึ้น
ซึ่งเหลือให้ใช้อยู่ไม่กี่ชนิด สุดท้ายก็จะไม่มียารักษา และเสียชีวิตในที่สุด

Leave a Reply

6 Comments on "ก่อนจะไม่มียาใช้"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted