กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในการคัดกรองโรคทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในการคัดกรองโรคทหารกองประจำการที่กลับเข้าหน่วยตามนโยบาย ผบ.ทสส. โดยดำเนินการตรวจคัดกรองภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ด้วยวิธีใช้ One Flow Test เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจหาแอนตี้บอดี้ (ภูมิต้านทาน) ของโรค Covid-19 ให้กับทหารกองประจำการที่กลับจากผลัดลาพักของ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. จำนวน ๓๐ นาย และ ร้อย.บก.นทพ. จำนวน ๒๗ นาย ผลการตรวจทั้งหมดไม่พบภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค Covid-19

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

013604