กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๖) สนับสนุน นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๗ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๖) สนับสนุน นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, ตรวจบริการทางทันตกรรม และบริการตรวจวัดสายตา
พร้อมแจกแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ๒ ราย ณ พื้นที่ วัดทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จว.พ.ท.
โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๒๖๘ คน (แยกโรคได้ ๓๗๘ ราย) ให้บริการทางทันตกรรม จำนวน ๑๐๔ คน
และบริการแว่นตาสายตายาว จำนวน ๓๐๐ คน รวมทั้งได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับชุมชน โรคที่พบมาก ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑. โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
๒. โรคระบบทางเดินหายใจ
๓. โรคระบบทางเดินอาหาร

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

013604