กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๕) สนับสนุน นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ.

เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๗ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๕) สนับสนุน นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, ตรวจบริการทางทันตกรรม และบริการตรวจวัดสายตา
3พร้อมแจกแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านประจัน หมู่๗ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จว.ป.น. โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
จำนวน ๕๑๒ คน (แยกโรคได้ ๙๒๒ ราย) ให้บริการทางทันตกรรม จำนวน ๘๔คน และบริการแว่นตาสายตายาว จำนวน ๓๐๐ คน รวมทั้งได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับชุมชน โรคที่พบมาก ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑. โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
๒. โรคระบบผิวหนัง
๓. โรคระบบทางเดินหายใจ

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

013604