กองแพทย์ สนับสนุนการฝึกอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ณ ศปภอ.ทบ.

31 พค.61 กองแพทย์ สสน.นทพ.ให้การสนับสนุนศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(ศปภอ.ทบ.) โดยจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้รับเกียรติจาก ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ
📍วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพล ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ความรู้ขยายผลภายในหน่วย โดยมีกำหนดการการฝึกอบรม จำนวน ๑ วัน จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมจากหน่วยต่างๆ รวม ๓๒ นาย แบ่งเป็นจำนวน ๘ ชุดๆละ ๔ นาย ดังนี้.-
๑. บก.ศปภอ.ทบ. จำนวน ๒ ชุด ๘ นาย
๒. ส่วนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ชุด ๔ นาย
๓. ร้อย.บก.ศปภอ.ทบ. จำนวน ๑ ชุด ๔ นาย
และ ๔. ศปภอ.ทบ.ประจำพื้นที่ ศูนย์ละ ๑ ชุด รวม ๑๖ นาย
ศปภอ.ทบ.1 จาก อยุธยา
ศปภอ.ทบ.2 จาก นครราชสีมา
ศปภอ.ทบ.3 จาก พิษณุโลก
ศปภอ.ทบ.4 จาก สุราษฐ์ธานี
📍ผลการอบรม กำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) กับหุ่นจำลองสาธิตได้อย่างถูกต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกนาย และ รับทราบเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์ที่พบบ่อย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลต่อภายในหน่วยได้ต่อไป

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar