กองแพทย์จัดชุดแพทย์ ดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(ชุดใหญ่) ครั้งที่ 7/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวแก่ประชาชน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลสถานพยาบาลในพื้นที่ นพค.55 สนภ.5 นทพ.
📍อังคาร 22 พ.ค.61 ณ อบต.หนองข่า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย. (บ้านหนองข่า บ้านท่าคร้อ บ้านโนนศิลา บ้านฉนวน ม.2 และม.10)
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 381 คน (แยกโรคได้ 631 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 58 คน และแจกแว่นสายตายาว 350 คน
📍พุธ 23 พ.ค.61 ณ อบต.หนองข่า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย. (บ้านโจด บ้านหนองแดง บ้านกุดจิก บ้านห้วยยางดำ บ้านหนองโสน)
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 256 คน (แยกโรคได้ 500 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 78 คน และแจกแว่นสายตายาว 318 คน
📍พฤหัสบดี 24 พ.ค.61 ณ ร.ร.บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย. (บ้านบัว บ้านหัวขัว บ้านโนนกอก)
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 274 คน (แยกโรคได้ 655 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 86 คน และแจกแว่นสายตายาว 465 คน
📍ศุกร์ 25 พ.ค.61 ณ ร.ร.บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย. (บ้านเก่าน้อย บ้านเขวา บ้านโนนงิ้ว บ้านโนนสังข์ บ้านหนองแห)
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 402 คน (แยกโรคได้ 982 ราย) ให้บริการด้านทันตกรรม 63 คน และแจกแว่นสายตายาว 367 คน

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar